Stika’s Gulvservice ApS Arbejdsbetingelser

​Tak for at vælge os som din gulvsliber.

Det er kundens ansvar at læse hele dokumentet igennem, inden arbejdet påbegyndes.

Ved kundens accept af tilbuddet, accepteres nedenstående betingelser/vilkår for udførelsen af arbejdet.

 • Overtagelse af opgaven

​Det er vigtigt at kunden ved arbejdets opstart kan låne os en nøgle, som vi kan have hos os fra arbejdets opstart til arbejdets afslutning.

Dette er nemmere for både Kunden og os, i og med at vi kan lukke os selv ind og ud efter behov m.h.p. at påbegynde de forskellige aftalte opgaver, samt holde fx frokostpauser, uafhængigt af Kunden, hvilket er med til at minimere spildtid for begge parter. Nøglerne bliver tilbageleveret efter aftale med Kunden, enten i Kundens postkasse, bolig eller et aftalt sted som Kunden beder om. Skal nøglerne afleveres direkte til Kunden, aftales dette med Gulvmanden.

 • Afdækning

​Vi afdækker ikke hos kunden medmindre dette er aftalt på forhånd og indgår i det tilbud som Kunden har modtaget. Det er således Kundens ansvar at få afdækket alle områder, som Kunden ikke ønsker berørt af vores arbejde.

Inden vi ankommer til arbejdspladsen, er det vigtigt at Kunden har afdækket samtlige områder, som Kunden ikke ønsker bliver støvet til eller berørt af vores arbejde. Det kan f.eks. være vægge, paneler, lofter, køkkeninventar, sokkel i køkkenet. Dette gøres vha. afdækningsplastik, støvdøre, afdækningstape osv.

Vi anbefaler altid at få lavet gulvarbejde, før udførelsen af evt. maleropgaver.

 • Elektricitet

​Det er Kundens ansvar at sørge for at der er strøm i samtlige rum som vi skal udføre arbejde i.

Vi er ikke ansvarlig for forsinkelser af arbejdet som følge af at den nødvendige strøm ikke er tilgængelig. Hvis vi skal hente strøm fra andre lokaler end det rum hvori arbejdet skal udføres, er vi ikke ansvarlig for evt. rengøring af disse lokaler.

Hvis det skulle blive nødvendigt at tilkalde en elektriker for at arbejdet kan udføres, er Kunden selv ansvarlig for omkostninger hertil.

 • Rummenes tilstand

​Alle rum og gulvoverflader som vi skal arbejde i og på, skal være helt tomme og let tilgængelige, ved ankomst på arbejdspladsen på opstartsdagen.

Vi holdes ikke ansvarlige for skader som måtte opstå i forbindelse med hjælp med at flytte inventar eller andet, da medarbejderne ikke er professionelle flyttefolk. Kabler, ledninger og andre genstande der besværliggør arbejdet, skal være fjernet på opstartsdagen. Såfremt kabler, ledninger og andre genstande ikke er fjernet, er vi ikke ansvarlig, hvis disse bliver beskadiget under arbejdet.

 • Svært tilgængelige steder

​Vi udfører altid vores arbejdet således at det bedst mulige resultat opnås hver gang. Der kan dog være enkelte steder som er svært tilgængelige for både maskiner og skraber. Disse områder kan f.eks. være gulvet under radiatorer, bagved rør, meget spidse vinkler ved f.eks. trapper o.l. Manglende behandling af svært tilgængelige steder anses ikke for at være en fejl eller mangel ved arbejdet. Vi giver naturligevis Kunden besked, i det tilfælde af at større dele af gulvet ikke kan behandles.

 • Skjulte skader i gulvet

​Når vi afsliber eller afhøvler gulve, især ældre gulve, kan der forekomme skader som vi ikke kan forudse inden gulvafslibningen/afhøvlingen påbegyndes. Det kan f.eks. være at der er en gammel vandskade som ikke kan slibes eller afhøvles, således at mærkerne heraf forsvinder. Yderligere kan der under gulvtæpper, eller under møbler der har stået samme sted mange år, være farveforskel, som ikke kan udbedres. Vi prøver selvfølgelig altid at gøre gulvet ensartet, selv under disse forhold, men nogen gange vil det ikke lykkedes at udjævne farven. Dette regnes ikke for fejl og mangler. Vores arbejde omfatter ikke at udbedre skader, som forefindes ved arbejdets opstart.

 • Afhøvling af malede, ferniserede gulve og gulve med spartelmasse

​Når vi skal afhøvle et gulv som enten er malet, har fernis eller spartelmasse ovenpå trægulvet, kan vi ikke konstatere i hvilken stand trægulvet er i, før vi påbegynder afhøvlingen. Vores arbejde vil i dette tilfælde ikke omfatte udbedring af misfarvninger, ”ormehuller” eller andet, som ikke kunne ses ved opstarten

 • Fuger

​Kunden skal være indstillet på at der ved afslibning eller afhøvling af gulve, kan forekomme at fugerne i gulvet løsriver sig. I sådanne tilfælde kan vi ikke udfylde fugerne igen. Hvis Kunden ønsker udfyldelse af fugerne i gulvet, skal dette Kunden give besked i god tid, da de fleste fuger skal have mindst en uge til at hærde. Gulvet kan ikke afslibes samt behandles før fugerne er hærdede. Derudover, yder vi ikke garanti på fuger hvis ikke der sættes fugebagstop i først.

 • Fugt, misfarvninger, vandskader og farveforskelle på trægulvet

Når vi afsliber, samt efterbehandler et trægulv, er det ikke altid muligt at nå frem til et ens resultat. Hvis skader fra f.eks. fugt, misfarvninger, farveforskelle fra tæpper o.l. er trængt for dybt ned i træet, vil det i nogle tilfælde ikke være muligt at udbedre farveforskelle. I de fleste tilfælde vil gulvet med ovennævnte skader stadig virke meget flottere efter en afslibning, samt efterbehandling.

 • Rengøring

Efter endt arbejde vil det være nødvendigt at gøre rent i rummene hvor der er blevet slebet. Dette gør Kunden selv. Affald der bliver skabt mens der bliver arbejdet, tager vi med os.

 • Betaling

​Når arbejdet er afsluttet, sendes en faktura til Kundens mail. Kunden har en betalingsfrist på 8 dage. Indbetales beløbet ikke til tiden, vil der blive eftersendt rykkere med gebyr på 100 dkk. pr. rykker. Betales disse heller ikke, vil Kunden blive meldt til Inkasso.

 • Reklamation

Hvis Kunden konstaterer fejl/mangler ved endt arbejde, skal Kunden ringe til os hurtigst muligt på tlf.nr.: 91 11 20 00, hvortil der ligeledes skal vedsendes billeddokumentation. Kunden kan evt. sende en mail til info@stikas.dk.​

Få mere information om vores ydelser

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi kan gøre for dig. 

Vi giver også gerne et uforpligtende tilbud. Du kan ringe til os på telefon 91 11 20 00 eller sende en e-mail til info@stikas.dk Du kan også benytte vores kontaktformular.

Vi glæder os til at hjælpe dig.